Vår Historia

Jaxbirds resa började i september 2012 i Karlstad. Vi var då åtta erfarna konsulter som kände att vi tillsammans kunde skapa en gemensam arena för utbyte av affärer, kompetens, erfarenheter och kontakter. 
Den yrkeskunskap som vi hade med oss kunde vi med det här nätverket förstärka med en större bredd med gemensamma värderingar. Det har gett våra kunder ett ökat mervärde i form av att vi kan stötta med professionell kompetens tillsammans.

Namnet Jaxbird har sin egen historia med många diskussioner innan det till slut satte sig, och namnet uppfattar vi som modernt, fräscht och att det ”sticker ut” lite. Vi kände att vi var på rätt väg och ville göra något mer, något nytt och annorlunda. Vi kontaktade därför en Art-director som hjälpte oss att hitta kärnan i våra grundvärderingar och utifrån det forma vårt budskap av ett tydligt ledarskap med människan i centrum. Det arbetet resulterade i mycket av det som är viktigt för oss i våra uppdrag idag. I den processen vi gick igenom då föddes också tankarna runt vår logga med en fågel som är en helhet sammansatt av ett antal delar. Den har blivit en viktig symbol för oss då den så enkelt beskriver hur vi kompletterar varandra och det vi bidrar med.

”The Gap” är ett begrepp som vi använder för att beskriva skillnaden mellan verkligheten i en organisation och de strategiska mål som ledningen har satt upp. 
I våra uppdrag arbetar vi med olika metoder och verktyg för att synliggöra de skillnaderna och att hitta nya vägar framåt. Tillsammans med våra kunder minskar vi den skillnaden och realiserar deras mål och visioner så att de lyckas med sitt uppdrag.

För Jaxbird är ett sunt ledarskap viktigt, oavsett om vi jobbar med affärs-, verksamhetsutveckling eller ledarskap i sig. Vårt nätverk står för samverkan, kreativt tänkande och positiv energi.