Jenny Nyhlén

Jenny Nyhlén”Jag är övertygad om att det lönar sig för ledare att försöka skapa en positiv miljö där kreativitet och delaktighet får stort utrymme. Det finns en oanad kraft när alla jobbar mot samma mål – det gäller att ta vara på den!”

Jag drivs av att göra nytta och skillnad för kunden. Jag är en utpräglad ”doer” som realiserar planer och mål. Jag trivs och gör mest nytta där jag kan vara med och påverka hela organisationen; från strategier till genomförande. En av mina styrkor är vetskapen om att framgången i ett uppdrag, handlar om människor. Jag lyfter luren, träffar, diskuterar och strävar efter att skapa ett tillåtande och kreativt klimat där varje individ får en chans att växa. Mina uppdrag handlar ofta om projektledning, ledningsstöd som coach/mentor och interrim chef.

Min bakgrund finns i it-branschen där jag varit systemspecialist och teknikchef. I femton år har jag varit egen företagare och konsult med fokus på ledarskap, verksamhets- och affärsutveckling, ofta i energi- och infrastruktursektorn. Jag har mycket erfarenhet av arbete med kravspecifikationer, upphandlingar, förstudier, affärsanalyser, systembyten, processflöden, service och support. Jag gillar nya lösningar men också att ta tillvara det man satsat på. En del kallar det förvaltning – jag kallar det klokt.

Det är min åsikt att grunden till bra ledarskap och att vara en bra ledare, är att känna och vara sig själv. Jag har haft kunder inom både privata och offentliga verksamheter, och min erfarenhet är att ledare som står för det man tror på får respekt, förtroende och väldigt mycket gjort.

Jenny Nyhlén | jenny.nyhlen@jaxbird.se | +46 (0)701-88 11 10 | www.linkedin.com/in/jennynyhlen