Hans Cramnert

Hans Cramnert”Jag ser att organisationer som inför medarbetardrivna ständiga förbättringar oftast får högre verksamhetskvalitet, nöjdare kunder och minskad stress hos personalen.”

Merparten av mina kunder finns inom den kommunala och offentliga sektorn, där jag framförallt arbetar med att införa medarbetardriven förbättringsstrategi/LEAN. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med service- och stödorganisationer och då i rollen som chef, utredare, verksamhetsutvecklare och coach. I mina uppdrag hjälper jag mina kunder att planera och införa medarbetardrivna ständiga förbättringar utifrån kundens mål och värderingar. Under förankringen av förbättringsarbetssättet coachas chefer och medarbetare för att det nya arbetssättet ska etableras. Helhetsåtagandet gör att mina kunder upplever stor nytta med att införa LEAN och min erfarenhet gör att införandet kan göras med trygghet.

Min breda kunskap inom verksamhetsutveckling har sin grund i it- och telekombranschen och kommunal verksamhet. Jag har haft roller som verksamhetsutvecklingsstöd, avdelningschef, inhyrd IT-chef, projektledare och sälj/kundansvarig. I grunden är jag civilingenjör med en examen från Maskinlinjen Luleå Tekniska Högskola, utöver detta har jag gått chefsutbildningar inom TietoEnator och ett antal projektledarkurser.

Mina främsta egenskaper är att jag är social och har lätt för att få kontakt med nya människor, något som är viktigt i ett förändringsarbete. Jag är trygg i mitt ledarskap och i den kunskap jag besitter, med denna grund skapar jag förtroende i projekten. Jag drivs av att leverera och visa resultat, och min målmedvetenhet är en framgångsfaktor i mina uppdrag.

Hans Cramnert | hans.cramnert@jaxbird.se | +46 (0)70 – 58 57 088 | www.linkedin.com/in/hanscramnert