Om Oss

  • Vi påstår att bra ledare har empati, lyhördhet och ödmjukhet.
  • Vi arbetar utifrån att en öppen arbetsmiljö ger förutsättningar för den kreativitet som ger framgång.
  • Vi är övertygade om att tron på varje enskild persons förmåga, lyfter hela gruppen.
  • Vi vet att nyckeln till framgångsrika förändringar och införande av nya arbetssätt är att varje medarbetare känner delaktighet och får vara med att påverka.
  • Vi anser att det är nödvändigt att se och överbrygga gapet mellan ledningens strategier och verksamhetens genomförande för att vara lyckosam.
  • Vi vet att det är i utrymmet mellan strategier och genomförande den stora vinsten ligger för verksamheten.

Ring oss gärna. Vi utvecklar gärna våra tankar kring ledarskap och den framgångsrika verksamheten i ett samtal med dig.

Jenny Nyhlén
jenny.nyhlen@jaxbird.se
+46 701 88 11 10

Jörgen Larsson
jorgen.larsson@jaxbird.se
+46 702 55 55 69

Hans Cramnert
hans.cramnert@jaxbird.se
+46 70 58 57 088