Jörgen Larsson

Jörgen Larsson”Jag tror på ett prestigelöst ledarskap som tillåter andras tankar och idéer att få växa och prövas för att nå verksamhetens gemensamma mål.”

En av mina styrkor är förmågan att tillsammans med nyckelpersoner reda ut och tydliggöra förhållanden i mycket komplexa situationer och verksamheter. Det har varit en tillgång i de uppdrag där jag har arbetat, oavsett om rollen varit projektledare, förändringsledare eller chef med personalansvar. Jag arbetar ofta som modelleringsledare och jag har stor erfarenhet av att leda arbetsgrupper i olika kreativa sammanhang, något som varit värdefullt i uppdrag som handlat om idé-framtagning, innovationer, affärs-, verksamhets- eller produktutveckling.

Jag tycker om att arbeta med stora verksamhetsprojekt, där nytänkande är en framgångsfaktor. Jag har bl.a. arbetat inom processindustrin med mätning, uppföljning och spårbarhet i tillverknings- och distributionsled, inom hälso- och sjukvården med ledningssystem, forskningssystem och organisation för vårduppföljning och inom energibranschen med komplexa system och upphandlingar. I grunden är jag Maskiningenjör och jag har byggt på min kunskap med matematik, statistik, it, informationshantering och en hel del ledarskap. Jag tror på mina kollegors och medarbetares inneboende kreativitet och jag tror inte det finns några gränser för vad vi kan åstadkomma om rätt förutsättningar för den kreativiteten ges.

Jag har stor erfarenhet av att leda förändringsarbeten där det handlar om att kravställa och realisera hur information skall tillgängliggöras i centrala verksamhetssystem eller datalager för beslutsstöd, s.k. ”Business Intelligence”. I de uppdragen kommer min specialistkompetens inom arkitektur och modelleringstekniker till sin rätt. Dessutom kan jag en hel del om informationssäkerhet, ett behov som de flesta av mina uppdragsgivare har gemensamt.

Jörgen Larsson  |  jorgen.larsson@jaxbird.se  |  +46 (0)702-55 55 69  |  www.linkedin.com/in/jorlar