Ingemar Persson

Ingemar Persson”Det är min fasta övertygelse att ett framgångsrikt ledarskap grundas i ett äkta och genuint intresse för människor.”

Jag har gedigen erfarenhet som chef och projektledare inom tekniska verksamheter, bland annat i telekombranschen. Där jag drivit stora och komplexa utvecklingsprojekt. Min styrka som projektledare ligger i planering, ledning och genomförande med noggrann uppföljning och ekonomisk styrning och kontroll. Jag bidrar till ett projekts framgång genom kvalificerad, strukturerad och dokumenterad projektledning. Med min bakgrund som kvalitets- och miljöchef hanterar jag med naturlighet förändringar, avvikelser och projektrisker utifrån ett helhetsperspektiv där målbilden är i fokus.

Jag har mycket goda kunskaper och utbildning inom bl.a. projektledning, kvalitets- och miljöledningssystem. I flera uppdrag har jag jobbat med godkännandeprocessen mot tillståndsmyndigheterna i både Sverige och Norge och därmed skaffat mig goda kunskaper, mycket god insikt och förståelse för de regelverk och certifieringskrav som omger järnvägstrafiken och sjöfarten.

Jag har stor social kompetens och ett helhjärtat intresse för människor. Projekt och arbetsgrupper utgörs alltid av människor, jag ser mitt intresse som en framgångsfaktor i mitt ledarskap och genom att arbeta aktivt med det får jag alla projektmedlemmar att trivas och prestera maximalt.

Ingemar Persson  |  ingemar.persson@jaxbird.se  |  +46 (0)709-56 11 18