Business partners

Jaxbird has a large network with business partners with different competence areas to guarantee high quality results. We are connected to small businesses and multinational corporations. We use the right competence and the right resources for the right project!

Jan Saugen AS

Jan Saugen A/S Konsulenttjenester for næringsliv og det offentlige innenfor IKT, telekommunikasjon og jernbanevirksomhet.

jan.saugen@jansaugen.no |  +47 (0)92 832 806 | www.jansaugen.no

More about Jan Saugen AS

Jan Saugen AS utfører konsulenttjenester for næringsliv og det offentlige innenfor IKT, telekommunikasjon og jernbanevirksomhet. Vi har spisskompetanse på styring og ledelse av prosjekter.

  • Konsulenttjenester
  • Prosjektvirksomhet.
  • Anskaffelser
  • Analyse
  • Drift og forvaltning
  • Testledelse
  • ITIL.
  • Sikkerhetsstyring
Coacheffekt AB

CoachEffect är Jaxbirds affärspartner som hjälper företag att utveckla deras B2B-försäljning.

ewa@coacheffekt.se |  +46 (0)73 230 30 70 | www.coacheffekt.se

More about Coacheffekt AB

Ewa hjälper företag att utveckla deras B2B-försäljning vilket stärker företagens relation till befintliga kunder och leder till fler lönsamma affärer.

Ewa utför alltid sina uppdrag med stort personligt engagemang och har alltid kundnyttan i fokus. Är genuint intresserad av människor och affärer. Brinner för att hjälpa sina kunder att öka försäljningen och nå bättre resultat, utveckla säljtänket och öka affärsmässigheten.  Ewa har en lång gedigen erfarenhet och kompetens inom B2B-försäljning & kundservice. Har jobbat inom olika branscher, säljorganisationer och framgångsrikt arbetat både i eget praktiskt säljarbete, som säljcoach och rådgivare inom försäljning.

Lean Nordic

Dag är en av landets mest erfarna personer inom förbättringskonceptet Lean.

dag@exmdl.se I +46 (0)70 212 40 01 I www.exmdl.se

More about Lean Nordic

Dag Lotsander driver Lean Nordic och samarbetar med Jaxbird i införanden av förbättringskonceptet. Dag är upplärd inom originalet till Lean och har med över 20 år som senior ledare inom Toyota i Sverige och Europa en bred och djup erfarenhet av både vad Ständiga Förbättringar är, och hur det införs. Dag har tränat över 3 000 ledare i konceptet och infört det med bestående effekter och uttalad långsiktighet hos en stor mängd företag, organisationer, myndigheter och kommuner.

Dynamic Venture Nordic AB

Dynamic Venture arbetar med att inspirera personal och att effekterna i samband med strategi och affärsmål uppnås.

info@dynamicventure.com | +46 (0)76 023 90 06 | www.dynamicventure.com

More about Dynamic Venture

Vårt team av professionella har många års erfarenhet från ledande personer i olika länder och kulturer. Vi har lärt oss, och fortfarande lära, att leda människor kräver inte bara respekt, men också styrning och styrning. Vi skulle gärna utveckla vår globala erfarenhet för att förklara hur våra operativa praktiska ledarskap proaktivt kan förbättra ditt företags resultat. När vi har hjälpt leverera långsiktigt värde i ett visst företag utmaning, kommer din personal har den insikt och förtroende för att upprepa framgången på egen hand. Vi kan då arbeta med dig på din nästa utmaning. När allt kommer omkring, det är vad som inspirerar oss.

Christina Haugsöen AB

Christina Haugsöen har sedan 1999 arbetat tillsammans med ledare och arbetsgrupper med att utveckla sina organisationer.

christina@christinahaugsoen.se | +46 (0)70 714 10 49 | www.christinahaugsoen.se

More about Christina Haugsöen AB

Christina Haugsöen AB gör allt från föreläsningar till företagsanpassade insatser. Det senare kan vara att komma till rätta med problem som kommunikationen, personlig- eller organisatorisk effektivitet, det kanske finns någon konflikt som måste lösas. Eller, så är det bara en kul dag med inspiration som kanske behövs, kanske en kick-off?

Att hjälpa ledare att utvecklas i sitt ledarskap är också något jag arbetar mycket med. Att förstå att processer, tekniker och system kan vara viktiga men att veta att det är människorna i dessa processer, tekniker och system som skall vilja arbeta och samarbeta är desto viktigare. Dessa arbetsgrupper (humankapital) är basen för företagets värde och förmåga att skapa ett ekonomiskt resultat. I dagens kunskapssamhälle/relationssamhälle har personalen gått från att vara en stödfunktion till att vara kärnan till framgång hos ett företag och som ledare måste man förstå vikten av denna resurs. Fler och fler märker att det saknas något och man börjar titta på och förstå att den beteendevetenskapliga och emotionella kompetensen är central för ledarskapet.

Att som ledare skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende gör att arbetet kommer att bli lättare och mer effektivt. Produktiviteten kommer öka, förändringar kommer bli lättare att genomföra och stressen kommer att minska. Den tid som det går åt att övertyga arbetsgruppen eller att försöka få dem med i arbetet kommer att frigöras till annat. Arbetsgruppen kommer helt enkelt att lita på dig och dina beslut