Continuous improvements within the Municipality of Kumla

Nyhetsarkiv – Alla Nyheter News Jaxbird AB has completed the basic education of 180 urban management employees in Lean philosophy, methods and tools. This education is included as a stage in the administrations efforts to become a more collaborator-driven...

Ständiga förbättringar inom Kumla kommun

Nyhetsarkiv – Alla Nyheter Aktuellt Jaxbird AB har nu avslutat grundutbildningen av 180 samhällsbyggnadsmedarbetare i Leans filosofi, metoder och verktyg. Denna utbildning ingår som ett steg i förvaltningens strävan att bli en allt mer medarbetardriven...

50% shorter invoicing time

Nyhetsarkiv – Alla Nyheter News During 2016 and 2017, Jaxbird AB has educated personnel at Jaco Maskinservice AB in continuous collaborator-driven improvements – Lean. This task included the introduction of the 5S method to get a more efficient working...