Aktuellt

Ständiga förbättringar inom Kumla kommun

nov 14, 2017

Jaxbird AB har nu avslutat grundutbildningen av 180 samhällsbyggnadsmedarbetare i Leans filosofi, metoder och verktyg. Denna utbildning ingår som ett steg i förvaltningens strävan att bli en allt mer medarbetardriven verksamhet, där varje grupp tar ansvar för effektiviseringen av sin verksamhet.

Fram till årsskiftet kommer Jaxbird ge personalen stöd i att införa förbättringsmöten sin vardag, enligt leans filosofi, metoder och verktyg.