Kundnytta

Ständiga förbättringar – lean inom Kullängens storkök

feb 8, 2018

  • ”Det bästa som har hänt på länge!”
  • Arbetet har lyfts fram som något positivt under medarbetarsamtalen med personalen
  • Det har gett bättre arbetsklimat – psykosocialt
  • Nya och bättre rutiner för olika delar i köket har tagits fram
  • De har blivit mer samsyn i gruppen

Carita Prim Kostchef Hallsbergs kommun