Verksamhetsutveckling

Att utveckla verksamheter kan innebära många saker, på Jaxbird menar vi effektivisering av verksamhetens processer. Vi är nämligen övertygade om att förmågan att nå sina mål ligger i viljan att kontinuerligt förändra och förbättra sina arbetssätt.

  • Verksamhetsanalys
  • Lean
  • Underhållsstrategi/analys
  • Ledningssystem
  • IT strategi och säkerhet