Affärsutveckling

Vi kan bidra till att förverkliga er affärsidé. Vi hjälper er med alla delar av affärsutvecklingen, från analys och strategi till införande av processer. Vi kan också gå in och stödja ledningen vid förändringsarbete, både strategiskt och operativt.

  • Affärsanalys
  • Affärsinnovation
  • Strategianalys
  • Strategirealisering (t ex arbetsprocessutformning)