Aktuellt

Utbildning hos Jaco Maskinservice AB

jun 29, 2016

Den 1 juni startade Jaxbird att utbilda Jaco Maskinservice AB i ständiga förbättringar – lean. I uppdraget ingår att utbilda bolagets ledningsgrupp och personal i verkstad och lager/butik i leans filosofi och 5S.

5S är en leanmetodik för att skapa en kultur av ständig medarbetardriven effektivisering av arbetsmiljön, exempel i filkataloger, arkiv, kontor, verkstadslokaler, lager och affärslokaler. Grundtanken är att minska tiden för letande (slöseri) inom bolaget och öka tiden för aktiviteter som gör kundnytta.

Förväntad effekter av denna satsning är mer tid för chefer att vara chef, mindre upplevd stress hos medarbetarna, kortare leveranstider och nöjdare kunder.