Aktuellt

Ännu en leanutbildning för Karlskoga kommun

aug 25, 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har åter valt Jaxbird med Hans Cramnert och Dag Lotsander för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga små förbättringar – Lean.

Denna gång är det personalen inom Bygg – och miljökontoret som ska utbildas. Via föreläsning, diskussioner och övningar får deltagarna kunskap om hur ett medarbetardrivet förbättringsarbetssätt ska bedrivas enligt leans filosofi, metoder och verktyg.

I utbildningen ingår även att få förståelse för gruppens olikheter och hur man kan få dessa olikheter att berika verksamheten. Enligt leans filosofi är outnyttjad kompetens lika med ”slöseri”.