Aktuellt

Verksamhetstöd till MT Trading & Design

apr 4, 2018

MT Trading & Design i Kristinehamn valde Hans Cramnert, Jaxbird AB, som stöd för sin verksamhetsutveckling. Kunden önskade sig en mer stabil och effektiv verksamheten.

Denna verksamhetssatsning har nu gett MT Trading & Design tydligare mål och ett gemensamt förbättringsarbetssätt för att nå dessa, allt enligt lean – ständiga förbättringar. ”Allt vi gör är att titta på tidslinjen, från det att kunden ger oss en order till dess vi tar emot betalningen.Genom att vi alla hjälps åt att ta bort icke värdeskapande aktiviteter arbetar vi kontinuerligt med att göra tidslinjen kortare.”

Detta arbetssätt ger ständigt sänkta produktionskostnader, ökad leveranskvalitet och sänkt stress bland personalen.