Aktuellt

Ständiga förbättringar inom Jaxbird

okt 28, 2015

Den 21 oktober genomförde Jaxbird en internutbildning i ständiga förbättringar/lean. Kursledare var Dag Lotsander. Under utbildningsdagen lärde vi oss förstå leans filosofi, metoder och verktyg. Som resultat av denna utbildning har nu Jaxbird valt att införa lean i sin strategi för verksamhetsutveckling.