Aktuellt

Förändringsledning hos Inission Munkfors AB

sep 29, 2015

Under juni – september genomförde Hans Cramnert ett förändringsledningsuppdrag hos Inission i Munkfors.

Uppgiften var att förändringsleda en omorganisation av företagets beredningsgrupp. Gruppen har nu blivit en väl integrerad och fungerade berednings- och supportfunktion inom produktionseneheten. Vald strategi för uppdraget var att ge gruppens medarbetare möjlighet och stöd att utveckla gruppens arbetssätt via ett målinriktat och coachande ledarskap, enligt leanmetodiken.

Efter avslutat uppdrag hade gruppens upplevda stressnivå sänkts, 34 förbättringar av aktuellt arbetssätt genomförts, kvaliteten på leveranserna höjts, leveranstider på tjänster minskat och kundnöjdheten ökat.