Aktuellt

Testverksamhet inom ERTMS hos Trafikverket

maj 16, 2018

Jaxbird AB har fått förlängt förtroende av Trafikverket ännu ett år, uppdraget är inom ERTMS Testverksamhet och innebär projektarbete inom ansvarsområdet ERTMS testbanorna Katrineholm-Åby och Mertainen Malmbanan.

Målsättningen och syftet med att etablera testbanor är att möjliggöra utveckling av marksystem stegvis. Systemleverantörerna kan verifiera systemen i verklig driftsatt miljö innan utrullning sker på trafikerad bana genom att testa gränssnitt, dynamiska förlopp och sånt som är svåra att verifiera i labb, samt att testa interoperabilitet mellan olika leverantörers ombordsystem med olika systemreleaser, versioner och baselines av marksystemen.