Aktuellt

Leanutbildning för Kumla kommun

feb 2, 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun har valt Hans Cramnert och Dag Lotsander för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga små förbättringar – Lean. Det är personal inom Bygglovsenheten, Planenheten, Miljöenheten, VA-verket, Markexploatering, Trafikstyrning och förvaltningens ledningsgrupp som ska utbildas.

Via föreläsning, diskussioner, övningar och coachning i vardagen får deltagarna kunskap och erfarenhet om hur ett medarbetardrivet förbättringsarbetssätt ska bedrivas enligt leans filosofi, metoder och verktyg. I utbildningen ingår även att få förståelse för gruppens olikheter och hur man kan få dessa olikheter att berika verksamheten. Enligt leans filosofi är outnyttjad kompetens lika med ”slöseri”.