Aktuellt

Jaco Maskinservice AB anlitar Jaxbird igen

jan 7, 2017

Under perioden juni – oktober 2016 hjälpte Hans Cramnert Jaco Maskinservice AB i Säffle att etablera ”medarbetardrivna ständiga förbättringar” – Lean inom bolagets verkstadsverksamhet. Efter gott resultat väljer nu bolaget att gå vidare med en motsvarande satsning i Ekshärad. I uppdraget ingår även här att ge personalen en grundkunskap i Leans filosofi, metoder och verktyg. Vidare att realisera detta ”tänk” och arbetssätt i personalens vardag med fokus på att ständigt effektivisera arbetsmiljö och arbetssätt.

Förväntade effekter av denna satsning är mer tid för chefer att vara chef, en mer medarbetadriven förbättringsverksamhet, sänkt upplevd stress, kortare leveranstider och allt nöjdare kunder.