Aktuellt

Inspirationsföreläsning för Kumla kommun

okt 13, 2016

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun har valt Hans Cramnert och Dag Lotsander för en inspirationsföreläsning om medarbetardrivna ständiga små förbättringar – Lean.

Det är förvaltningens ledningsgrupp och dess stödfunktioner som ska inspireras. Via föreläsning, exempel, diskussioner och övningar får deltagarna kunskap om hur ett medarbetardrivet förbättringsarbetssätt ska bedrivas enligt leans filosofi, metoder och verktyg. I föreläsningen ingår även att få förståelse för gruppens olikheter och hur man kan få dessa olikheter att berika verksamheten. Enligt leans filosofi är outnyttjad kompetens lika med ”slöseri”.