Aktuellt

Inspirationsdag

apr 26, 2015

Den 24 april bjöd Jaxbird AB in ett 50-tal speciellt utvalda nyckelpersoner och viktiga beslutsfattare i företag och offentlig verksamhet till en inspirationsdag; ”Hur du kan möta framtida utmaningar – Challenge the gap”.

Vårt mål med dagen var att ge deltagarna inspiration och genom några praktiska exempel berätta hur vi tillsammans med våra kunder har hittat sätt att överbrygga gapet för att nå positiva förändringar.

Vår gästföreläsare, Dag Lotsander, höll ett intressant pass om ”Lean – från insikt till handling” som grundar på hans mer än 20 års erfarenhet av ledarskap på Toyota i Sverige och internationellt.

De andra passen som väckte nya tankar och reflektioner var:
• Jaxbirds pusselbitar för framgång, Lars Blomberg
• Kommunikation och ledarskap, Christina Haugsöen
• Sårbarhet i samhälle och arbetsliv, Anders Rodrick

Dagen avslutades med kaffe och en inbjudan till att senare delta i en kryssning i Karlstads skärgård.