Nyheter

Halverad faktureringstid på 10 månader

okt 20, 2017

Under 2016 och 2017 utbildade Jaxbird AB Jaco Maskinservice AB i medarbetardrivna ständiga förbättringar – Lean. I uppdraget ingick att införa 5S-metodiken för att få en mer effektiv arbestmiljön och värdeflödesanalys för att få en mer effektiv huvudprocess; ”från beställning till fakturering”.

Efter 10 månader hade genomloppstiden för en arbetsorder kortats ner med 50 %. Detta resultat berodde till största del på det ”grus i arbetssättet” som medarbetarna identifierade och eliminerade.