Aktuellt

Nytt uppdrag hos Trafikverket

jan 9, 2014

Jaxbird har fått ett uppdrag från Trafikverket (www.trafikverket.se). Uppdraget består i att leda kravställningsarbetet för att 2016 kunna realisera Sveriges nationella järnvägsdatabas där närmare 500 infrastrukturförvaltare samt nationella och internationella järnvägsbolag ska kunna hämta uppgifter om Sveriges samlade järnvägsinfrastruktur.

I arbetet ingår att utreda behov från kravställare såsom TAF/TAP-TSI och UIC, Inspire-direktiv, Transportstyrelsen, infrastrukturförvaltare, järnvägsbolag, samt interna verksamheter inom Trafikverket.