Aktuellt

Leanutbildning för Flexit AS

sep 5, 2017

Flexit AS i Örje, Norge, har valt Jaxbird AB för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga förbättringar – Lean. Det är bolagets projekteringsavdelning, 25 personer, som ska utbildas.

Kundens mål med utbildningen är att skapa en större samsyn när det gäller arbetsprocesser och hur dessa ska utvecklas. Via föreläsning, diskussioner, övningar och coachning i vardagen får deltagarna kunskap om och erfarenhet av hur ett medarbetardrivet förbättringsarbetssätt ska bedrivas enligt leans filosofi, metoder och verktyg.

I utbildningen ingår även att få förståelse för varandras olikheter och hur gruppen kan dra nytta av dessa för att utveckla verksamheten vidare.