Aktuellt

Certifierade i lean

apr 5, 2016

Hans Cramnert är nu certifierad lean-konsult avseende att stödja organisationer vid medarbetardrivna ständiga förbättringar, ofta kallat lean. Det inkluderar kunskap i leanfilosofi, metoder och verktyg. Hans uppfyller även kraven på kunskap om alla viktiga faktorer kring processerna för att införa lean. Det innebär kunskap om samtliga kriterier och upplägg för en pilotsatsning.

Certifierande organisation Lean Nordic / Exm Dag Lotsander AB