Aktuellt

Ännu en projektledarcertifiering i Jaxbird

maj 16, 2014

Vi gratulerar Lars Blomberg till sin projektledarcertifiering – PMP. PMP är en förkortning för Project Management Professional och är ett bevis på att man förstår vilka verktyg, tekniker och processer som används för att leda stora komplexa projekt. Certifieringen symboliserar hög kunskap och goda färdigheter inom projektledning och är väl aktat bland alla organisationer som arbetar i projektform. PMP är världens mest spridda projektledarcertifiering.

Jaxbird ser detta som ett naturligt steg för att utveckla och kvalitetsäkra pågående kundprojekt.