Lars Blomberg

Lars Blomberg”Jag brukar tänka att det är pessimisten i oss som klagar på oljudet när tillfället knackar på dörren.”

Jag har tvärkompetens inom teknik, ledarskap, försäljning och ekonomi, med ett stort metod- och processkunnande. Min kombination av komptensområden och kommunikativa förmåga gör att jag är speciellt lämplig för uppdrag som ledare, för att utveckla verksamheter och arbeta med upphandlingar. Jag har förmågan att se helheten och analysera den ur ett resultatperspektiv. Jag kan översätta skriftlig och muntlig information till nytta för verksamheten, och genomföra förändring. Dessutom jag jobbar gärna och hårt.

Jag kommer med lång och bred erfarenhet från projekt- och linjearbete inom verkstadsindustrin, it- och telekombranschen och offentlig sektor, där jag varit verksam sedan 1989. I min erfarenhetsbank finns arbete som stöd till ledningar, linjechefsuppdrag och projektledning. Jag har också haft ansvar för försäljning och för att skapa goda relationer med nya och gamla kunder.

Min akademiska bakgrund har jag i en Civilingenjörsexamen från Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Genom åren har min nyfikenhet bland annat fört mig till arbeten i Tyskland, Spanien, Holland, Japan och USA. Den internationella erfarenheten bär jag med mig i alla uppdrag, jag vet nämligen att kultur påverkar ett företags framgång och jag vet att ett systematiskt arbete med det kan överbrygga oceaner av skillnader.

Lars Blomberg  |  lars.blomberg@jaxbird.se  |  +46 (0)703-23 12 55