Leanutbildning i hos Karlskrona kommun

Under augusti – september genomförde Hans Cramnert och Dag Lotsander en tvådagars leanutbildning för Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt inom Karlskrona kommun.

Förvaltningen hade sedan tidigare infört Lean som utvecklinsstrategi men behövde nu en ny ”leaninjektion” för att utvecklas vidare. Utbildningen fokuserades på Leans filosofi, metoder och verktyg samt hur ”Olikheter i en grupp berikar” verksamheten.

Det blev en mycket uppskattad utbildning där kunden gav oss betyget 4,7 på en skala mellan 1 och 5 på genomförandet.