Leanutbildning i hos Karlskoga kommun

Under november – december genomförde Hans Cramnert och Dag Lotsander två leanutbildningar för samhällsbyggnadsförvaltningen inom Karlskrona kommun. Förvaltningen hade sedan tidigare infört Lean som utvecklinsstrategi men behövde nu en ny ”leaninjektion” för att utvecklas vidare.

Utbildningen fokuserades på Leans filosofi, metoder och verktyg samt hur ”olikheter i en grupp berikar” verksamheten. Det blev en mycket uppskattad utbildning där kunden gav oss betyget 4,8 på en skala mellan 1 och 5 på genomförandet.