Inspirationsföreläsning för Kumla kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun har valt Hans Cramnert och Dag Lotsander för en inspirationsföreläsning om medarbetardrivna ständiga små förbättringar – Lean. Det är förvaltningens ledningsgrupp och dess stödfunktioner som ska inspireras. Via föreläsning, exempel, diskussioner och övningar får deltagarna kunskap … Läs mer »

Förnyat förtroende hos Rolls-Royce AB

Jaxbird har fått förnyat förtroende med nya uppdrag hos Rolls-Royce AB i Kristinehamn. Rolls-Royce AB har sedan länge varit en strategisk uppdragsgivare med flera roliga och intressanta leveransprojekt. Under hösten 2016 kommer Jaxbird att leverera projektledartjänster åt viktiga slutkunder i … Läs mer »

Ytterligare en leanutbildning för Karlskoga kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun har åter valt Jaxbird med Hans Cramnert och Dag Lotsander för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga små förbättringar – Lean. Denna gång är det personalen inom Bygg – och miljökontoret som ska utbildas. Via föreläsning, diskussioner och övningar får … Läs mer »

Utbildning hos Jaco Maskinservice AB i ständiga förbättringar

Den 1 juni startade Jaxbird att utbilda Jaco Maskinservice AB i ständiga förbättringar – lean. I uppdraget ingår att utbilda bolagets ledningsgrupp och personal i verkstad och lager/butik i leans filosofi och 5S. 5S är en leanmetodik för att skapa … Läs mer »

Almi tecknar ramavtal med Jaxbird

Den 20 april tecknade Almi Företagspartner Värmland AB ramavtal med Jaxbird AB. I ramavtalet ingår det att Jaxbird ska tillhandahålla expertkonsulttjänster inom ledarskap och systemeffektivisering – lean. Exempel på sökt kompetens inom ledarskap är managementkonsult med god erfarenhet av ledarskapsfrågor … Läs mer »

Certifierade i lean

Hans Cramnert är nu certifierad lean-konsult avseende att stödja organisationer vid medarbetardrivna ständiga förbättringar, ofta kallat lean. Det inkluderar kunskap i leanfilosofi, metoder och verktyg. Hans uppfyller även kraven på kunskap om alla viktiga faktorer kring processerna för att införa … Läs mer »

Världspremiären av CANEA ONE med Professor Kaplan

Den 28 januari i Göteborg deltog två av våra medarbetare på Jaxbird AB vid premiärvisningen av en integrerad plattform för verksamhetsledning, CANEA ONE. Utöver lanseringen av den nya strategimodulen inspirerades även publiken av en sann strategiexpert, Professor Robert S Kaplan, … Läs mer »

Leanutbildning i hos Karlskoga kommun

Under november – december genomförde Hans Cramnert och Dag Lotsander två leanutbildningar för samhällsbyggnadsförvaltningen inom Karlskrona kommun. Förvaltningen hade sedan tidigare infört Lean som utvecklinsstrategi men behövde nu en ny ”leaninjektion” för att utvecklas vidare. Utbildningen fokuserades på Leans filosofi, metoder … Läs mer »

Ständiga förbättringar inom Jaxbird

Den 21 oktober genomförde Jaxbird en internutbildning i ständiga förbättringar/lean. Kursledare var Dag Lotsander. Under utbildningsdagen lärde vi oss förstå leans filosofi, metoder och verktyg. Som resultat av denna utbildning har nu Jaxbird valt att införa lean i sin strategi … Läs mer »

Förändringsledningsuppdrag hos Inission Munkfors AB

Under juni – september genomförde Hans Cramnert ett förändringsledningsuppdrag hos Inission i Munkfors. Uppgiften var att förändringsleda en omorganisation av företagets beredningsgrupp. Gruppen har nu blivit en väl integrerad och fungerade berednings- och supportfunktion inom produktionseneheten. Vald strategi för uppdraget … Läs mer »