Ständiga förbättringar inom Kumla kommun

Jaxbird AB har nu avslutat grundutbildningen av 180 samhällsbyggnadsmedarbetare i Leans filosofi, metoder och verktyg. Denna utbildning ingår som ett steg i förvaltningens strävan att bli en allt mer medarbetardriven verksamhet, där varje grupp tar ansvar för effektiviseringen av sin … Läs mer »

Halverad faktureringstid på 10 månader

Under 2016 och 2017 utbildade Jaxbird AB Jaco Maskinservice AB i medarbetardrivna ständiga förbättringar – Lean. I uppdraget ingick att införa 5S-metodiken för att få en mer effektiv arbestmiljön och värdeflödesanalys för att få en mer effektiv huvudprocess; ”från beställning … Läs mer »

Leanutbildning för Flexit AS

Flexit AS i Örje, Norge, har valt Jaxbird AB för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga förbättringar – Lean. Det är bolagets projekteringsavdelning, 25 personer, som ska utbildas. Kundens mål med utbildningen är att skapa en större samsyn när det gäller … Läs mer »

Jaxbird flyttar till Lagergrens gata 2 i Karlstad

Från och med 1 juni 2017 har Jaxbird AB ny adress. Vi har valt att flytta eftersom de nya lokalerna är bättre anpassade och lämpade för vår verksamhet och fortsatta expansion. Kontakta oss gärna för ett besök och för en … Läs mer »

Jaxbird AB har fått nytt uppdrag Trafikverket

Jaxbird AB har åter fått Trafikverkets förtroende och ett uppdrag som projektledare för ERTMS testverksamhet. ERTMS-European Rail Traffic Management System – är ett EU-gemensamt trafikstyrningssystem som syftar till att förenkla resor och transporter över landsgränserna i Europa. Uppdraget innebär bl.a. … Läs mer »

Vi välkomnar Rasmus Helgesson till Jaxbird

Rasmus har en bred erfarenhet inom supply chain, export/import och verksamhetsutveckling och kan stötta våra kunder med bland annat processkartläggning, processutveckling, upphandling, utveckling och implementering av metoder och verktyg. Läs mer om Rasmus här.

Leanutbildning för Kumla kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Kumla kommun har valt Hans Cramnert och Dag Lotsander för en internutbildning i medarbetadrivna ständiga små förbättringar – Lean. Det är personal inom Bygglovsenheten, Planenheten, Miljöenheten, VA-verket, Markexploatering, Trafikstyrning och förvaltningens ledningsgrupp som ska utbildas. Via föreläsning, diskussioner, övningar … Läs mer »

Inspirationsföreläsning för Hallsbergs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hallsbergs kommun har valt Hans Cramnert och Dag Lotsander för en inspirationsföreläsning om medarbetardrivna ständiga små förbättringar – Lean. Det är förvaltningens ledningsgrupp och dess stödfunktioner som ska inspireras. Via föreläsning, exempel, diskussioner och övningar får deltagarna kunskap … Läs mer »

Jaco Maskinservice AB anlitar Jaxbird även för sitt nästa utvecklingssteg, nu i Ekshärad

Under perioden juni – oktober 2016 hjälpte Hans Cramnert Jaco Maskinservice AB i Säffle att etablera ”medarbetardrivna ständiga förbättringar” – Lean inom bolagets verkstadsverksamhet. Efter gott resultat väljer nu bolaget att gå vidare med en motsvarande satsning i Ekshärad. I … Läs mer »

Ytterligare en leanutbildning för Jaco Maskinservice AB

Jaco Maskinservice har åter valt Hans Cramnert för en internutbildning i medarbetardrivna ständiga små förbättringar – Lean. Denna gång är det personalen inom butik och lager som ska utbildas. Via föreläsning och övningar får deltagarna kunskap om hur ett medarbetardrivet förbättringsarbetssätt … Läs mer »